top of page

Bērnu diennakts vasaras nometne "Radi skaistumu"

Nometņu norises datumi:

5.07. - 11.07.2020 (no 5 līdz 9 g.v.) 330 EUR

19.07. - 25.07.2021 (no 10 līdz 13 g.v.) 330 EUR

Viņi domās paši un liks citiem domāt “ārpus rāmjiem”, veidojot individuālus darbus un apvienojot radītos darbus vienā kopīgā nometnes kopdarbā, pilnveidojot un attīstot savas sadarbības prasmes.

Nometnes dalībnieki iepazīs dažādus mākslas veidus un paņēmienus, strādās dažādās mākslas tehnikās: paši radīs portretus, mandalas, apģērbu dizainu, dažādus dzīvniekus un sadzīves priekšmetus origami tehnikā, u.c.

 

Sadarbībā ar topošajiem telpu vides un apģērbu dizaineriem radīsim, veidosim interjeru - krāsosim, atjaunosim, iekārtosim - radīsim sev skaistu telpu! 

 

Iepazīsim diazaina domāšanas pamatus un attīstīsim sev iztēli un oriģinalitāti! Radīsim vides objektus, veidosim sev piemērotu apģērba stilu un mācīsimies sevi iepriecināt! Baudīsim un veidosim sev neparastas garšas! Cienāsim un  un izzināsim pasākumu veidošanas un viesu uzņemšanas etiķeti! Darbosimies kopā un izzināsim - kā mēs varam likt lietā savas zināšanas, lai radītu, ko jaunu un noderīgu sabiedrībai! Uzklausīsim viens otru un dalīsimies iespaidos! 


 

Noskaidrosim katrs dalībnieka spējas un intereses, lai turmāk varētu strādāt ar šo informāciju arī paši! Radošums veicina patstāvību, atvērtību jaunām idejām, cieņu un gandarījuma sajūtu.

 

Ieguvumi nometnes dalībniekiem:

- jēgpilni un interesanti pavadīts brīvais laiks;

- aizraujoši iegūtas zināšanas;

- pētniecības iemaņas un prasmes;

- iespēja attīstīt un pilnveidot sadarbības prasmes;

- iespēja attīstīt savus esošos talantus un atklāt jaunus;

- iespēja piedalīties aizraujošās fiziskās aktivitātēs svaigā gaisā;

- jauni draugi un lieliskas atmiņas par labi pavadītu laiku.


 

Kritiskā domāšana nākotnē kļūs par svarīgu prasmi ikvienā profesijā. Problēmu risināšanu ir būtiski apgūt, lai ikvienā darbības jomā spētu meklēt un atrast kopsakarības šķietami savstarpēji nesaistītām lietām. 

Jaunrade un radošums nākotnē vairs nebūs tikai radošo profesiju monopolizēta prasme. Tā ir vitāli būtiska ikvienai nozarei. Uzņēmējspēja nepieciešama, lai jaunieši nebaidītos uzsākt savu biznesu. 

Bērnu skaits nometnēs - no 10 līdz 14 bērniem un 3-4 darbinieki!

 

Nometnes maksā ietilpst 5reizēja ēdināšana (pamatēdienreizes un launags un naksniņas), nometnes programmas īstenošana, ekskursijas , materiāli!  

Atlaižu iespējas 

Braucot kopā ar brāli vai māsu -   10% atlaide no summas!  

Pirmā iemaksa 50 euro un pārējo var maksāt pa daļām līdz nometnes sākumam! 

Piedāvājam atvest un aizvest bērnu uz /no nometni, saskaņojot iepriekš!

Ttransfērs 10 euro Rīga-Valka-Rīga vai 7 euro viens virziens.

Bērnu diennakts vasaras nometne "Vesels un aktīvs"

Nometnes norises datumi:

9.08. - 15.08.2021  330 EUR

Nometnes mērķis - popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu bērnu un jauniešu vidū, attīstīt patstāvību un pārliecību par savām spējām, uzlabot fizisko sagatavotību, pilnveidot vai radīt priekšstatu par dažādiem aktīviem brīvā laika pavadīšanas veidiem - spēlēm, rotaļām un pārgājieniem.

 

Izprast veselīga ēdiena nozīmi un iepazīstināt dalībniekus ar veselīga uztura pamatiem. Radīt iespēju, pilnveidot komunikācijas prasmes ar vienaudžiem. Radīt nometnes dalībniekos priekšstatu par sava ķermeņa iespējām, uzlabot tās un rosināt ideju, ka sports un aktīvā atpūta ir lieliska alternatīva “Garlaicībai”.

Nometnes laikā būs iespēja  dalībniekiem iepazīties un izmēģināt šādās aktivitātēs - futbols, strītbols, tautas bumba, orientēšanās, pārgājieni, petankas spēle, ekskursijas un daudzas citas brīvā laika pavadīšanas spēles. Uzzināsim kā jārīkojas, kad redzi, ja kādam vajag palīdzību. Veltīsim laiku tūrisma zināšanu apguvei, pašaizsardzībai, pareiza uztura sabalansēšanai. Nakšņosim teltīs, dosimies nakts trasītē un iepazīsim apkārtni pēc bildēm!

Ikdienā apmeklēsim dzīvnieku sētu, rūpēsimies par tajā esošajiem dzīvniekiem, dosimies dabā vērot norises, noteiksim gaidāmos laika apstākļus! Būs radošā ēdienu laboratorija - eksperimentēsim ar dažādiem augļiem, sulām - veidosim veselības kokteiļus, mājās gatavotu īstu saldējumu! 

Būsim aktīvi un veseli! 

Bērnu skaits nometnēs - no 10 līdz 14 bērniem un 3-4 darbinieki!

 

Nometnes maksā ietilpst 5reizēja ēdināšana (pamatēdienreizes un launags un naksniņas), nometnes programmas īstenošana, ekskursijas , materiāli!  

Atlaižu iespējas 

Braucot kopā ar brāli vai māsu -   10% atlaide no summas!  

Pirmā iemaksa 50 euro un pārējo var maksāt pa daļām līdz nometnes sākumam! 

Piedāvājam atvest un aizvest bērnu uz /no nometni, saskaņojot iepriekš!

Ttransfērs 10 euro Rīga-Valka-Rīga vai 7 euro viens virziens.

bottom of page