top of page

“Stallenhof” – pirmie ieraksti no 1683. gada kā vienots Omuļu muižas komplekss, kas piederējis vācu muižniekam Andren Zelmalh. Zemes reformas rezultātā 1929. gadā   Omuļu muižas kopleksā sāka saimniekot Ādams Apsītis, bet pēc nāves 1944. gadā par Omuļu muižas  īpašnieku kļuva Ādama dēls, tieslietu ministrs Hermanis Apsītis. 1947. gadā sāka darboties pansionāts ar 35 iemītniekiem, bet 1960 gados muiža mīklaini  nodega. 

 

Omuļu muižas sastāvā ietilpstošā  pusmuiža “Stallenhoff” , tagadējais nosaukums “Ausmas”   laika gaitā ir mainījusi savu pielietojumu – no ražošanas telpām, tā ir kļuvusi  par dzīvojamo māju – darbinieku ģimenēm, kas strādājuši  vairākās apkārtējās fermās, kuras tika ierīkotas muižas staļļos Pēc vēstures datiem celta kā pārvaldnieka māja, kur paralēli ir atradies arī muižas brūzis. Diemžēl, precīzu datu par mājas celtniecību nav, bet vecajās kartēs ir atzīmēta apdzīvota vieta, kurā dzīvojuši muižas ļaudis, kur vairākos staļlos audzēti zirgi. Vēstures gaitās muižai vairākkārt mainījās  īpašnieki, bet apskatot vēsturiskās bildes no Omuļu muižas, esam priecīgi, ka abu īpašumu vizuālā līdzība ir nenoliedzama.  

 

Pēc vietējo iedzīvotāju atmiņām 1953. gadā šeit ir bijusi vieta, kur bijusi pirmā elektrostacija apkārtnē un ar elektrību  parādījusies pirmā radiostacija.  Iestājoties neatkarībai un nodibinot Latvijas valsti 1998. gadā, īpašumus atguva Jundžu ģimene, kura mājā bija ierīkojusi arī vietējiem iedzīvotājiem veikalu. 2005. gadā pēc sludinājuma māja tiek apskatīta un to iegādājas Leicānu ģimene, kur mājas iegādes mērķis atvērt viesu namu. Viesu nams  aktīvi darbojas no 2007. gada,  uzņemot gan lielus, gan mazus apmeklētājus. 

 

Pie mājas atjaunošanas darbiem ir ieguldīti ļoti liels pašu darbs, mēģinot saglabāt vēl atstāto vēstures elpu, gan arī izmantojot piedāvāto iespējas no ES fondiem. No 2016.—2019. gadam tika īstenoti 2 LEADER projekti :

Viesu nama “Ausmas” renovācija, kur attiecināmās izmaksas - 49997,95 EUR, publiskais finansējums - 34850,78 EUR. Projekta ietvaros viesu namam tika ierīkota jauna apkures sistēma, nomainīts jumts, logi un durvis, kā arī labiekārtota apkārtne.

Virtuves labiekārtošana viesu namā  “Ausmas” - Attiecināmās izmaksas - 7921 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums - 5544,70 EUR.  Projekta mērķis ir uzlabot un nodrošināt konkurētspējīgu viesu nama pakalpojumu piedāvājumu. Projekta ietvaros tiks iegādātas virtuves iekārtas un  virtuves tehnika. 

Par ELFLA - https://bit.ly/2Z8x3Kp

Galvenais projektu mērķis  ir uzlabot un nodrošināt konkurētspējīgu viesu nama pakalpojumu piedāvājumu, palielinot viesu nama apmeklētāju skaitu un tādējādi veidojot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un lauku tūrisma attīstībai Valkas novadā.

Darbi un projekti nav apstājušies, top jauni sapņi un darbi. Strādājot šeit jau 16 gadus , esam priecīgi , ka spējam šeit atdzīvināt vēsturi, stāstus un vienkāršumu.  

2021. gada aktivitātes 

Šis gads ir aizvadīts aktīva bērnu nometņu sezonā , uzņemot vairāk kā 60 bērnus no dažādām Latvijas pilsētām un vietām, Aktīvi darbojāmies un rādījām, mācījām bērnus iepazīt zirgu, lauku vidi un būt patstāvīgiem un atbildīgiem. 

Vasaras sākumā esam uzsākuši arī savu nelielo projektu – MTB trases izveidi, lai būtu iespēja izjust asākas izjūtas arī pašu 3 puišiem, kuri jau kādu laiku aizraujas ar riteņbraukšanu!  

14. augustā piedalījāmies  aktivātē “Māju kafejnīcu dienas” , kas bija  reģionāla tūrisma galamērķa popularizēšanas pasākums, un to organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar LLTA "Lauku ceļotājs".”  Kopā uzņēmām ap 100 dalībniekiem ,kur bijām patīkami pārsteigti par viesiem kas brauca baudīt šo pasākumu gan no Saulkrastiem, Rencēniem, Valmieras, Rīgas! Liels bija pašu prieks par lielo atsaucību! 

Sadarbībā ar “Lauku ceļotāju” esam iekļauti projektā “Rudzu ceļš “ bukletā un var droši braukt un iepazīt rudzu grauda ceļu no lauka līdz galdam. Piedāvājam meistarklases maizes cepšanā! 

„Rudzu ceļš” aicina ciemos pie lauku uzņēmējiem, kuri cep rudzu maizi pēc tradicionālām vai pašu ģimenes paaudzēs izkoptām receptēm, gatavo dažādus ēdienus no rupjmaizes vai rudzu miltiem un ceļ tos galdā viesiem. Saimnieki apmeklētājiem rāda, kā top maize, ļauj izmēģināt roku sava maizes kukulīša veidošanā, piedāvā veselīgus un garšīgus rudzu graudu ēdienus, no rudzu grauda spēka tapušus dzērienus, stāsta par tradīcijām, kas saistās ar rudziem un maizi. 

Šogad esam  saņēmuši zīmi “Gājējam draudzīgs “, kas ir izstrādāta  projekta  “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka””ietvaros. Iegūstot šo zīmi, būsim priecīgi uzņemt kājāmgājējus, sniegt nepieciešamo atbalstu. Pārgājienu ceļotāji atrodas ciešā saskarē ar apvidu, pa kuru ceļo, tādēļ viņiem ir īpaši svarīga sajūta "es šeit esmu gaidīts, mani šeit sapratīs". Daudzviet pasaulē, kur pārgājieni ir populāri, tiek izmantotas uzlīmes vai zīmes "Gājējam draudzīgs/Hiker-friendly". Turpmāk šāda zīme būs arī visā Baltijā – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, projekta “Mežtaka” ietvaros. 

Pēc “Gājējam draudzīgs” zīmes ceļotāji var atpazīt tūrisma pakalpojumu sniedzējus Baltijas valstīs, kuri saprot un respektē kājāmgājēju vajadzības, piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, iespēju izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un citu personīgu ekipējumu. Lai palīdzētu uzņēmējiem izveidot pārgājienu ceļotājiem draudzīgus pakalpojumus, ir izstrādāti zīmes “Gājējam draudzīgs” kritēriji tūrisma uzņēmējiem Baltijas valstīs. Šo zīmi var saņemt jebkurš pakalpojumu sniedzējs visās trijās Baltijas valstīs, kas vēlas piedāvāt pārgājienu ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus – ne tikai naktsmītnes, bet arī, piemēram, kafejnīcas, krodziņi un restorāni, tūrisma informācijas centri, degvielas uzpildes stacijas, veikali u.tml. Kritēriju veidošanā tika iesaistītas organizācijas ar vērā ņemamu pieredzi aktīvās atpūtas un pārgājienu rīkošanā. Zīme nav piesaistīta kādai konkrētai takai vai maršrutam. Pārgājienu ceļotāji un uzņēmēji ar “Gājējiem draudzīgs / Hiker-friendly” zīmi un kritērijiem var iepazīties šeit: https://baltictrails.eu/lv/forest/marketing

Vasaru noslēdzām ar dalību pasākumā “ Kurģu kauss 2021”,  nodrošinot dalībniekus ar ēdienu, kur veiksmīgi turpinām sadarbību ar  z/s “Kurģi “ .

bottom of page